Uppsatser & avhandlingar

Avhandlingar & uppsatser

 • Arbetarehistoria Arbetarklassens historia
  En studie i Malmö Socialdemokratiska Förening
  av Anders Bondeson 1978.

 • Arbetarklassens hjältar och hjältinnor
  Kaj Anderssons sociala reportage i Social-Demokraten 1916-1930.
  Av Malin Klingzell-Brulin

 • Arbetarnas politiska och fackliga verksamhet i Malmö och Trelleborg
  under storstrejken 1909

  av Annika Fidler 1972.

 • Arbetarrörelsens begynnelse bland barn och ungdom
  av Kristina Wimo 1975.

 • Arbetarrörelsens brytningstid 1880-talet.
  De första offren för Åkarpslagen av Ola Mårtensson.

 • Arbetarrörelsens genombrott i Höganäs
  av Elof Rosenkvist 1952.

 • Arbetarrörelsens historia – Arbetarens sociala standard under 100 år 1880-1980
  av AV-kursen Sjöbo 1981-1982

 • Arbeterskemoral
  – Ett klassperspektiv på sedlighetsdebatten vid sekelskiftet 1900 i ljuset av synen på kärlek och moral i Malmö Kvinnliga Diskussionsklubb 1900-1910
  av Ulrika Holgersson 1996.

 • Axel Danielssons kritik av Utilistiska samfundet
  av Per Sjövall 1974.

 • Axel Danielssons uppgörelse med anarkisterna inom Socialdemokratiska Föreningen i Malmö inför partikongressen 1891
  av Per Sjövall 1975.

 • Barnaår och ungdomsminnen.
  Till minnet av mor,
  av Henrik Persson.

 • Brasilien 1909-1913
  av Gottfrid Bergman1971.

 • Börringe 1930
  av Charlotte Lundblad m.fl. 1974.

 • De Arbetslösas Förening i Malmö 1908-1915
  av Sven-Erik Strand 1957.

 • Fackliga Centralorganisationen i Lund
  av Nils-Gunnar Gustafsson och Urban Karlsson 1963.

 • Fanor och Standar i Folkrörelsearkivet i Helsingborg
  av Jan Fredriksson 1984.

 • Från yrkesfamilj till klassgemenskap
  – om bagare i Göteborg 1800—1919
  av Birgitta Skarin Frykman 1987.

 • FINKULTUR OCH FOLKKULTUR
  En studie av borgareklassens och arbetareklassens nöjeskulturer i Malmö grundad på nöjesannonser i tidningarna Arbetet och Sydsvenska Dagbladet Snällposten under första hälften av 1900-talet.
  Av Maja-Lena Erlandsdotter Larsson.

 • HEGEMONINS DECENNIER
  ( Ligger även bland böcker) Lärdomar från Malmö
  om den svenska modellen av Peter Billing & Mikael Stigendal

 • Inställningen till storavdelningar
  En undersökning bland funktionärer inom arbetarrörelsen i Skåne av Göte Bernhardsson.
  Korta berättelser 1838-1924

 • Kyrkliga förvaltningens i Malmö predikstolshemman
  Historik
  av Oscar Persson 1954.

 • Lomma Cementfabrik 1872-1905
  av Margareta Dahlström 1984.

 • Malmö Kvinnliga Diskussionsklubb 1900-1905
  av Karolina Göransson

 • Malmö Spanienkommitté, en solidaritetens prövning.
  av Jenni Andersson

 • Malmö Timmergesällers strejk år 1855
  av Bo Blomkvist

 • Mandatfördelningen och procenten för hela riket vid andrakammarvalen 1896-1964
  av Torsten Fredricsson (SSU) m.fl.

 • Metalls Avd.64 Hässleholm – Avdelningens åtta första år
  av Karl-Ivar Gabrielson 1980.

 • Metallstrejken 1945 – ”Motsträviga och misstänksamma”
  av Pål Brunnström.

 • Mejeriarbetarnas organisationssträvanden i Malmö och
  Kristianstadstrakten 1906-1940
  av Anna Lindberg 1990. 2 ex.

 • Mejerska – ett försvunnet yrke.
  En studie av kvinnors arbete vid mejerier i Kristianstad län under 1910-1950 av Anna Lindberg 1989.

 • ”Mitt liv”
  av Alma Möller 1968.

 • Mondismen i Sverige 1928-1931
  av Sören Alsén 1973.

 • Möllevångskravallerna
  av Kurt Alm 1966.

 • Nils August Nilsson i Kabbarp och politiken
  av Elsa jönsson 1967.

 • Partisplittringen 1917 och rösträttsstriden från Folkriksdagen 1893
  av John Johansson m.fl.

 • Politiska partiernas utveckling i Kristianstads län åren 1911-1926
  av Konrad Oredsson 1948.

 • Proletära kvinnorörelsen i Sverige före 1917
  av Eva Schmitz 1974.

 • Rationella konsumenter i Malmö
  Konsumtionshistorisk studie Kooperativa föreningen Solidar 1907-1950
  av Katarina Friberg

 • Riksdagsmännens resa genom norra Sverige år 1921
  av C.J.Jonsson.

 • Ryska oktoberrevolutionen i Svensk Marxistisk press
  av Bengt Palmgren 1969.

 • Sandbypartiet: Valkampanjen 1970
  av Carin Goulin och Anna-Lena Ringarp 1970.

 • Skapad av kvinnor för kvinnor
  Av Kristina Ellingord 1995

 • Skönhetsdyrkare och socialdemokrat
  Studier i Bengt Lidfors litteraturkritiska gärning.
  av Lennart Leopold 2001

 • Socialdemokraterna och 1928 års val
  av Ingvar Carlsson 1958

 • Spräng Amalthea!
  Arbete, facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropiska hamnar 1870-1914
  av Yngve Tidman 1998

 • Stadsfullmäktige och Stadsfullmäktigeledamöter i Malmö åren 1922-1958
  av Ingvar Kindlundh 1961.

 • Strejken i industrialismens samhälle
  av Kurt Törnqvist.

 • Strejken vid A.W.Nilssons fabriker
  En undersökning av pressdebatten i Arbetet och SDS 1926-1928
  av Inger Håkansson 1984.

 • Studiebenägenhet och motionsfrekvens inom Skånes SSU-distrikt 1969-1976
  av Per-Olof Jönsson 1977.

 • Studier i tidig Skånsk arbetarrörelse
  av Bo Blomkvist.

 • Södra Sandby-Pampar och medborgare
  En studie i en kommuns Kommunikationsproblem
  av Simon Andersson och Bengt Mårtensson 1971.

 • Telefoniststrejken 1922
  av Kurt Alm 1966.

 • Trettio kvinnliga Textilarbetare i Malmö
  av Ann-Christine Bodin och Eva Lysander 1973.

 • Tyska hembiträden i det svenska folkhemmet
  Tyska hembiträde i Malmö 1954-1955, 1958-1959
  av Aniko Wolf.

 • Åmanlagarna (LAS):
  Olika rollinnehavares attityder och kunskaper kring Åmanlagarna på stora och små företag
  av Irene Fogwall m. fl. 1979.