Föreningsarkiv

Föreningsarkiv
Arbetarrörelsens Arkiv förfogar över ett betydande föreningsmaterial.
För närvarande pågår en genomgående systematisering och ett förteckningsarbete med hjälp av Malmö Stadsarkiv.