Elma och Axel Danielssons arkiv

Elma och Axel Danielssons arkiv
Interiör från Elma och Axel Danielssons minnesrum på Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne

Elma och Axel Danielssons arkiv

Axel Ferdinand Danielsson, tidningen ARBETETS grundare

 • född 15 september 1863 i Stavnäs
 • † 31 december 1899 i Elsterberg Tyskland.
  Axel Danielsson Ligger begravd på Pauli mellersta kyrkogård i Malmö

Elma Charlotta Danielsson f. Sundqvist, hustru och medarbetare till Axel

 • född 1 mars 1865 i Falun
 • † 8 februari 1936.

 

På Arbetarrörelsens Arkiv finns följande strukturerat material tillgängligt:

 • Minnesrum
 • Volym 1. Foto
 • Volym 2. Almanackor och anteckningsböcker
 • Volym 3 A-F. Brevsamlingar
 • Volym 4 A-F. Manuskript och handlingar gällande Axel Danielsson samt Arbetet.
 • Volym 5 A-B. Manuskript och handlingar gällande Elma Danielsson
 • Volym 6. Tidningsklipp

 

 • I skåpet. Böcker från Axel och Elma Danielssons hem
 • Böcker som Axel skrivit eller översatt samt biografier.

Materialet är skannat och återfinns i fil under respektive Volym.

Det var i socialdemokratins gryning som värmlänningen Axel Danielsson steg in i rampljuset tillsammans med namn som August Palm och Hjalmar Branting.
Efter studenttiden i Uppsala 1881 ägnade han sig åt litterär och publicistisk verksamhet i Stockholm och blev kraftigt intresserad av socialismens läror. Då August Palm startade tidningen Social-Demokraten 1885 blev Danielsson knuten till tidningen och för att året därpå i praktiken sköta tidningen då August Palm var på politisk talturné.

Då Halmar Branting sedermera övertog redaktörskapet efter August Palm och tidningen fick en annorlunda journalistisk inriktning, fann sig Danielsson mer och mer i bakgrunden för att slutligen avgå 1887.

Axel Danielsson lämnade Stockholm samma år för att flytta till Malmö, varifrån han kunde sprida socialistiska idéerna till södra Sverige. Det var för detta ändamål han grundade den socialistiska tidningen Arbetet i Malmö, för vilken han var ledare ända fram till sin död 1899.

Det var en jäsningens tid i Malmö, med stormiga möten och häftig agitation. Danielsson hade en osedvanlig förmåga att gripa massornas passion och han agiterade starkt och energiskt mot både myndigheter och enskilda personer. Han använde även det skrivna ordet som ett kraftigt vapen.

Hans vassa tunga och skarpa penna ledde dock 1888 till en rad åtal och raka vägen till gallren i Malmö cellfängelse, där han avtjänade 18 månader av sitt korta liv. Under fängelsetiden översätter han det tyska dramat ”Dantons död” med motiv från franska revolutionen och låter det gå som följetong i Arbetet under 1889.

Det var en annorlunda Danielsson som släpptes ut ur fängelset 1890. Det tidigare heta glöden var betydligt mer dämpad och följande år ägnade han mer åt organisationsarbete i partiet.

Danielsson var en utmärkt skribent som kunde skrivandets konst. Tillsammans med Bengt Lidforss betraktas Axel Danielsson som två av de tidigaste och främsta litterära företrädarna inom arbetarrörelsen.

1897, två år före sin död, presenterade Danielsson det socialdemokratiska partiets första partiprogram, som han för övigt hade skrivit nästan helt själv. Inspirerad från tysk socialdemokrati men ändå med svensk särprägel vad gäller fackföreningarnas skiljande från partiet. Partiet skulle vara ett klass- och massparti, en demokratisk folkrörelse och partiet var för en grundlig samhällsomvandling men inte ett revolutionärt omstörtande. Ett av de viktigaste målen var allmän rösträtt.

Axel Ferdinand Danielsson föddes i Stafnäs i Värmland 1863 och dog den 30 december 1899 i Elsterberg i Sachsiska Schweiz, där han vistades för sin hälsa. Han blev 36 år gammal.

Danielsson var en föregångsman inom svensk arbetarrörelse och den tidning han grundade, Arbetet, var i gång i hela 113 år innan nedläggningen år 2000.

I Malmö finns till hans minne en byst i Folkets Park och en bronsskulptur utanför Stadshuset. Malmö har även en Axel Danielssons väg som rundar området Lindeborg och sträcker sig ut mot Lindängen.

 

Elma och Axel Danielssons minnesrum 

 

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Minnesrummet >>Volym 1 Foto

Bland foton kan ses;

Axel Danielsson

Flertal foto av Elma Danielsson

Axel Danielsson och Viktor Lennstrand

Axel Danielsson död i sin kista 1900.

Arbetets förstasida efter Axel Danielssons död

Axel Danielssons minnessten.

Minnesfest över Axel Danielsson 1949.

Från tidningen ARBETETs utställning ” från Danielssonska hemmet”

Kata Dahlström 1903.

Nils Wessel med familj.

Mangelfabrikör Dahlkvist med fru.

Tapetserare Ludvig Lundberg med fru.

Ytterligare ett 40-tal foto, de flesta oidentifierade, antagligen föreställande

släkt och vänner till paret Danielsson.

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 1 >>
Volym 2 Almanackor och anteckningsböcker

1. Anteckningsbok daterad Malmö cellfängelse 1888.

2. Anteckningsbok daterad Malmö cellfängelse 1888.

3. Anteckningsbok daterad Malmö cellfängelse 1888.

4. Anteckningsbok daterad Malmö cellfängelse 1889.

5. Memorandum Anteckningsbok Malmö cellfängelse 1889

6. Almanacka från fängelsetiden

7. Almanach fUr das jahr (finns i monter 2) 1889

8. Odaterad, osignerad anteckningsbok

9. Odaterad, osignerad anteckningsbok

10. Anteckningsbok, odaterad, signerad Axel Danielsson

11. Anteckningsbok, odaterad, signerad Axel Danielsson

12. Större svart anteckningsbok, osignerad, daterad 1889-1890

13. Anteckningsbok, Axel Danielsson Elfsberg 1899

Elma Danielsson, anteckningar 1900

14. Block-Notes, ELMA odaterad

15. Anteckningsbok, signerad Elma Danielsson, odaterad.

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 2 >>

 

Volym 3 Brevsamlingar

a Telegram

Från Axel till Elma 15 december 1887

Från Axel till Elma 16 december 1887

Från August Strindberg till brudparet Danielsson 2 mars 1897.

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 3a >>

 

b. Diverse brev

Brev

Till partivän Persson daterat 13 juni 1888.

Brev från Elma Danielsson till systern ? 1897

Odaterat brev från Selma Lagerlöf till Axel Danielsson ( ej bekräftat)

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 3b >>

 

c. Brev från Axel till Elma

Brev från Axel Danielsson till Elma Sundkvist/Danielsson 1897-1899

Daterat i Stockholm 8 februari 1887

Daterat i Kristianstad den 18 juni 1888 (?)

Daterat julen 1890

Daterat Malmö 27 maj 1896

Daterat Sanatorium Elsterberg 1899 (kopia)

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 3c >>

 

 

d. Diverse brev 

Diverse brev 1890-1959

Till medlemmarna i Malmö handskarbetareförening

ang. bidrag till Axel Danielsson när han lämnar fängelset 1890

Från socialdemokratiska partistyrelsen till K. A. Persson 1894

Till ARBETET från J. Jensen i danska fackförbundet 1900

Från stenhuggare Liepe till socialdemokratiska

Föreningen i Malmö. 1901

Till styrelsen för Malmö Arbetarekommun

från George Brandes. 1907

Från Upton Sinclair till Elma 1909

Till ARBETET från Nathan Söderblom. 1919

Från Martin Löfgren. 1959

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 3d >>

 

e. Brev till Axel Danielsson

Till Axel Danielsson från Hjalmar Branting 5 januari.(kopia) 1889

Till Axel Danielsson från det Norska arbeiderparti 9 mars 1895

Från den socialdemokratiska partistyrelsen 30 september

undertecknat av K. M. Ziesnitz. 1895

Från Dagens Nyheters redaktion den 4 november

undertecknat Albert Seberg. 1895

Odaterat och osignerat brev med titeln ”Präst och presspolitik”

Brevnotis utan adressat och odaterat. Sig. Selma Lagerlöf.

Från Hjalmar Branting till Axel Danielsson midsommarafton 1896

Från Gustav Fröding till Axel Danielsson 15 december 1896

Brevkort från August Strindberg till Axel Danielsson

daterat Lund den 20 april 1898

Brevkort från August Strindberg till Axel Danielsson

daterat Lund 23 januari 1899

Till Axel Danielsson från August Strindberg. Odaterat

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 3e >>

 

f. Brev till Elma Danielsson

Från Anna Branting (odaterat)

Från Anna Branting den 11 maj 1898

Från Hjalmar Branting den 11 februari 1900

Från Malmö Folkets Park i anledning av avtäckande

av byst föreställande Axel Danielsson 1900

Från Bengt Lidforss Lund 14 maj 1900

Från Hjalmar Branting den 3 januari 1905

Från Bengt Lidforss daterat ZUrich 22 december 1909

Från Helene …?…. daterat Norrköping 1 september 1908

Från Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

signerat Signe Bergman 1 februari 1911

Från Socialdemokratiska ungdomsförbundet

31 januri signerat Z. Häglund och emil Wallin 1912

Från Gerda Planting-Gyllenbåge daterat Husqvarna 12 maj 1912

Från Svenska generalkonsulatet i London

daterat 10 september 1913

Från Womens Labour League, odaterat signerat

Margaret MacDonald.

Till Elma Danielsson ang. ett stipendium 7 mars 1913

Brevkort från Haridie daterat 11 oktober 1913

Brevkort från Haridie odaterat.

Från Alexandra Kollontay 14 september 1914

Från Alexandra Kollontay, odaterat,

Från Hugo Lindstedt, Stockholm 9 mars 1917

Från Hugo Lindstedt Stockholm 26 mars 1917

Från Hjalmar Branting 5 november 1921

Från Gustav Danielsson Västerås 5 juni 1923

Brev till Elma på 60-årsdagen 28 november 1925

Från systersonen Martin daterat Göteborg

den 29 september 1930

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 3f >>

 

 

Volym 4 Manuskript och handlingar gällande Axel Danielsson och tidningen ARBETET.

a. Forskningsrapporter

Fragment av s.k. forskningsrapport om Axel Danielsson av Regissör Ivar Lindahl 1961.

Forskningsrapport: ”Danielsson och anarkisterna” Lennart Dahlkvist 1988

Forskningsrapport: ”Axel Danielssons förhållande till Malmö” Ulf Olsson 1969

Axel Danilesssons sidste ord fore hans faengsling

Utdrag ur Malmö stads krönikebok – Axel Danielsson och Arbetet

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 4 >>

 

b. Skrivelser och Stadgar ang. bildandet av Axel Danielssons fond 1946.

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 4b >>

 

c. Minneshögtider

1. Avtäckning av byst i Folkets Park 1900.

2. Kransnedläggning vid Danielssons grav vid 20-årsminnet av hans död 1919

3. Program vid 30-års minnesfest1929.

4. Minneshögtid på Axel Danielssons hundraårsdag 1963.

”Scenisk Prolog ”Stjärnorna och galleriet”

5. Avtäckning av minnesmonument på Nobeltorget 1973.

6. Minnesstund vid Axel Danielssons grav vid Arbetets 90-årsjubileum. 1977

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 4c >>

 

d.Diverse handlingar rörande Axel Danielsson

1. Första Sydsvenska arbetarkongressens förhandlingar 1888

2. Program, Folkfesten i Billesholm 1888
3. Rapport. Congrés internationalouvrier socialiste de Paris 1889

4. Tidningklipp ARBETETS extrablad-Träarbetarnas strejk 1890

5. Program, Folkmötet i Åstorp 1890

6. Om Kooperativa föreningen PAN i Malmö 1898

7. Inbjudan till Sydsvenskan:s 50-årsjubileum 1898

Inbjudan till middag – jernvägsaktiebolaget Malmö-Kontinenten 1899

Inbjudan till invigning av Hippodromen i Malmö 1899

Årskort till Malmö Idrottsplats 1900

2 st visitkort

8. Manuskriptnödshymn 1890 ?

9. Hovrättsdom 1892

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 4d >>

 

e. Axel Danielssons manuskript m.m.

1. Ärade prenumeranter och lösnummerköpare 1894

2. En murfvelbragd Odaterad

3. 2 st. tidningsartiklar Odaterade.

4. Det kommunistiska manifestet översatt av Axel Danielsson

5. Det sista ord han skrev ”döden otroligt nattsällskap” Fru Elma Danielsson…

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 4e >>

 

f. ARBETET – Diverse 1888-1889

1. Kontrakt ang. tryckning och distribution 1888

2. Räkningar till ARBETETS Tryckeri 1888-1891

3. Meddelande från ARBETETS Tryckeri ang. uppsägning av Liljedahl 1890

4. Kontrakt ang, maskinuthyning 1891

5. Kvittens Lundström-Danielsson

6. Utdrag ur domboken 1891.

7. Protokoll från tidningen Arbetet 1893

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 4f >>

 

Volym 5 Manuskript och handlingar gällande Elma Danielsson

a. Manuskript av Elma Danielsson

1. 1:a majtal i Nora 1910. sid.1.

2. Tal i Askersund 8 maj 1910. sid. 14.

3. Tal i Örebro ”Moderna Kvinnliga spörsmål” Odat. sid. 15.

4. ”Arbetarkvinnornas dubbelställning i det moderna samhället” Odat sid. 22.

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 5a >>

 

b. Handlingar gällande Elma Danielsson

1. Avgångsbetyg för Elma Sundkvist, småskoleseminarium i Falun 1882

2. Parti- och Kommunstadgar tillhörande Elma 1900

3. Inbjudningskort, Program samt prolog vid Stockholm Folkets hus invigning 1901

3a. ”Udganskort” skandinaviska arbetarekongressen i Köpenhamn 1901

3b. Inbjudningskort till högtidlighet i Malmö Hamn 1905

3c. ”Legitimationskarte” Internationella Socialistkongressen i Köpenhamn 1910

 1. Minne av högmässogudtjänsten i Falun i Anledning av Oscar II:s frånfälle, tillhör Emil Sundkvist 1910
 2. Program från Woman Suffrage International Congress London 1909

6. Bouppteckning efter Elma Danielssons moder Charlotta Sundqvist 1910

7. Överenskommelse mellan Elma Danielsson och Framtidens förlag ang. Axel Danielssons skrifter 1921

7a. Pensionsbrev för Fru Elma Danielsson 1922

8. Inventarieförteckning ang. Elma Danielsson 1931

9. Debetsedel för Elma Danielsson 1935

 1. Annons ang försäljning av Elma Danielssons villa i Lomma. ?

11. Bouppteckning efter Elma Danielsson 1936

12. Räkningar, Elma Danielssons sterbhus 1936

13. Tidningsklipp ang. Elma Danielsson och huset i Lomma. 1975

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 5b >>

 

 

c. Tidningsklipp av Elma Danielsson 1902-1904 ?

Många klipp signerade MARAT.

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 5c >>

 

Volym 6 Tidningsklipp

1. Klippsamling, många med signaturen MARAT 1887-1912 sid 1-12.

2. Axel Danielssons begravning 1900 sid 13-16

3. Minnestidning över Axel Danielsson 1909 sid 17-19.

4. ”De tre Danielsson” 1928 sid 20.

5. Dubbeljubileum Danielsson-Menander 1953 sid 21.

6. Tidningsklipp Axel Danielsson i fängelset 1960 sid 22

7. Tidningsklipp Biografi om Axel Danielsson 1963 sid 22-24.

8. Tidningsklipp Axel danielssons minne hyllat 1967 sid 25-27.

9. Axel Danielssons minnesrum,

Axel Danielssonmonumentet på nobeltorget. 1973 sid 28-30.

10. Tidningsklipp Elma – Axels stora stöd 1975 sid 31.

11. Tidningsklipp All kraft för socialismen 1977 sid 31.

12. Tidningsklipp Så dömde rätten för 100 år sedan” 1986 sid 32.

13. ”Tidningsklipp Staden håller på att vakna” 1987 sid 33.

 

Alla tidningsklipp finns i sin helhet i Elma och Axel Danielssons arkiv.

Förutom dessa skannade tidningsklipp finns ytterligare ett antal i arkivet.

 

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym 6 >>

 

Volym Böcker

Ett 40-tal böcker finns bevarade från paret Danielssons hem,
Ett 25-tal böcker, av Axel Danielsson samt om Axel Danielssons liv och gärning.

Titlarna finns på fil, Axel & Elma Volym Böcker.

Nerladdningsbar pdf.fil av Volym – Böcker >>