Samlingar

Samlingar

Fanor
Här finner du en omfattande samling av skånsk arbetarrörelses fanor, standar och fanemblem som förvaras i Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.
Samlingen är avfotografera och gjorts tillgänglig för alla.

Här kommer du till registret och samlingarna >>

 

Varvsarbetarna Kockums Malmö

Fanemblem
Se vår samling av fanemblem som är fotograferade och sammanställt här >>

Böcker
Arkivet har en omfattande samling av över 7000 st arbetarrörelserelaterade skrifter, häften och böcker
Här kan du se aktuell förteckning i
Excelformat >> eller vanlig hemsida >>

Tidningar & tidskrifter
En stor del av det tryckta materialet är i olika perioder tidningar anknutna till företrädesvis arbetarrörelsen i Skåne. Här ser du förteckningen över de tidningar vi samlat >>

 

Uppsatser och avhandlingar
Förteckning av 54 olika uppsatser och avhandlingar som finns att tillgå på Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne >>

Fotosamlingar
Arbetarrörelsens arkiv i Skåne har en omfattande bildskatt från olika skeenden

Inskanning av bildmaterial pågår och kommer successivt att presenteras här.

 

Filmer
Förteckning över filmer som förvaras hos Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne. >>

Föreningsarkiv
Arbetarrörelsens Arkiv förfogar över ett betydande föreningsmaterial.
För närvarande pågår en genomgående systematisering och ett förteckningsarbete med hjälp av Malmö Stadsarkiv.

Övrigt material