Föreningens historia

Föreningen


Det var de unga som i krig och krigstider starkast kände behovet av att skydda det stora material som fanns inom den skånska arbetarrörelsen.

Den 26 oktober 1941- samlades på initiativ av Skånes socialdemokratiska ungdomsdistrikt ett antal intresserade på ABF-hemmet i Malmö. Uppgiften var att tillsätta en interimsstyrelse för Arbetarrörelsens kulturhistoriska förening, vars främsta uppgift skulle vara, att genom inrättande av arkiv levandegöra arbetarrörelsens historia.

Redan då var det bråttom om man ville ha kvar material från 1800-talet.
Visserligen levde en del av pionjärerna, men deras led blev allt glesare och för varje gammal kämpe som lades i graven, riskerades att värdefullt material kastades på sophögen eller brändes upp.
Hur det hela startade finns väl beskrivit i nedanstående skrift.

 • Att dokumentera verkligheten

  Arbetarrörelsens arkiv 50 år (1991)
  En minnesskrift om Arbetarrörelsens arkiv under 50 år sammanställd av Erland Jacobson.

  ISBN 91-630-0560-3

  Innehåll:

  • Från fattigland till välfärdsstat

  • Sveriges historia inte bara kungarnas

  • Ungdomen satsade på skånska arkiv

  • Vetenskapen på väg in i arkivet

  • Lokalfrågan ett 40-årigt problem

  • Arkivet har fått allt fler besökare

  • Arkivet söker märken och bilder

  • Nycklarna till vårt liv idag finns i de gulnade papperen

  • Mycket material för skolorna

  • Kvinnor forskar om kvinnor

  • ”Gammalt skräp” ofta värdefullt

  • Intressant att utforska hemortens historia

  Hela skriften finns nerladdningsbar som pdf-fil (2 MB) >>